LOADING

Type to search

Křížová cesta Guru Járy Titulka

TANTRICKÁ LÉČIVÁ LITURGIE (TANTRIC FAITH HEALING LITURGY) sekulárně nazývaná odháčkování

LYK Pro 12
Share

Tradiční tantrický léčebný rituál „faith healing“ vychází z konceptu životní kundalini energie proudící v našich tělech energetickými centry zvanými čakry. Rituál je založen na víře v danou energii a na víře v ojedinělé schopnosti tantrického Mistra tuto energii uchopit, povznést, kultivovat (viz. principy Kaula či Kapila Tantry).

Různé životní situace, nehody, zkušenosti, které nás nějakým způsobem poznamenají či traumatizují, jako třeba špatná volba sexuálního partnera, větší množství partnerů, ztráta milované osoby, rozchod, nervové zhroucení, životní styl, který vnitřně odmítáme a podobně, naruší plynulý tok energie v čakrách. Původně plynulý tok naší životni energie se zadrhne, a stejně tak i kvalita našeho života. Důsledkem jsou pak nejen traumata typu ztráta sebevědomí, ztráta životního entuziasmu, ztráta životní cesty, ale v pokročilé formě se mohou přidat deprese, alkoholismus, onemocnění i jiné životní potíže či nehody. S tím souvisí také přitahování nešťastných „náhod“ do života.

Na palčivý dotaz, jak znovu zprůchodnit narušený tok naší životní energie a navrátit sílu naší kundalini Šakti, tantra odpovídá především právě oním výjimečným tantrickým očistným rituálem (faith healing), který očišťuje zanesený, zablokovaný proud řeky naší kundalini, a tím náš život povznáší na obou rovinách – primárně duchovní, sekundárně materiální. Tok energie bývá velmi často nejvíce narušován pozůstatky předchozích sexuálních spojení, kdy z jaksi až „atomické“ reakce při koitu vzniká buď nový život, tedy dítě, nebo tzv. háček. Háček vzniká pouze v těle ženy. Když si představíte průběh milování, uskutečňuje se primárně v energetickém toku ženy. Muž je návštěvník a jeho genitálie jsou jaksi mimo hlavní energetický tok, proto sexuální spojení muže nepoznamenávají „háčky“. Mužská část populace si odnáší tzv. trny, ale o těch až někdy jindy. Tantrická liturgie odháčkování je zde primárně proto, aby pomáhala ženám znovu získat kontrolu nad jejich životní energií, která skrze tzv. háčky uniká. Tato konstantní energetická výměna probíhající mezi ženou a jejími bývalými partnery je v mnoha případech pro život ženy velmi nevýhodná. Může dokonce zničit vědomí ženiny autenticity a tím pádem dosažení smyslu jejího života, nehledě na to, že míra duchovnosti, entusiasmu, optimismu, sebevědomí, emocionální stability, zdraví apod. se velmi čitelně snižuje, a to nejen větším množstvím sexuálních partnerů, ale také jejich osobnostmi a životní kvalitou. Zde je třeba zdůraznit, že naopak kvalitní sexuální partneři život ženy a její kundalini Šakti obohacují.

Tantrický rituál mezi tantrickým Mistrem a jeho mudrou (energeticky spolupracující partnerkou rituálu) je zasvěcením mudry do světa energie bohyně Šakti a zázračnou očistou energie. Jeho průvodním, ale velmi žádaným efektem je tzv. odháčkování.

Vliv této božské energie silně zlepšuje a chrání karmu mudry po mnoho měsíců i let a někdy po celý život či dokonce životy. Mudra pak nejenže nemusí procházet těžkými životními trampotami-zkouškami, ale takto energeticky povznesené období může být pro mudru absolutně novým životním startem, jak se potvrdilo v desítkách až stovkách konkrétních příkladů. Vždy nicméně záleží na tom, na co ta či ona mudra klade důraz v daném životním období (sexualita, sebevědomí, zdraví) a tudíž se obvykle zaměří na konkrétní výsledek z velice široké palety zázračných účinků rituálu, který je jí momentálně v životě nejbližší. To souvisí se spirituální úrovní mudry. Od této úrovně se odvíjejí momentálních životní priority mudry, tj. zda touží po osvícení, harmonizaci, návratu partnera a jeho lásce, adoraci mužů obecně a tak dále. Následné zázračné efekty v životě mudry (zlepšení zdraví, návrat partnera, úspěch v práci, šťastné pocity) jsou pak skvělým (materiálním) vedlejším účinkem primárního spirituálního zasvěcení.

Součástí tantrického léčebného rituálu (faith healing) je obvykle spojení lingamu a yoni, ale nemusí být vždy úplné. Každá mudra bez výjimky je předem do všech detailů obeznámena se všemi podrobnostmi liturgie. Existují i mudry, které jsou velmi energeticky senzitivní a jejich kundalini je v první čakře dobře uchopitelná, a tedy není nutné plné spojení lingamu a yoni. Vše záleží na momentální energetické kondici mudry. V některých případech dostačuje takzvaný „tantrický polibek“, kdy se lingam tantrického mistra a yoni mudry jen dotknou na rozhraní. Tantrický mistr sice rozhoduje až při posvátném rituálu o tom, zda stačí pouhý dotek lingamu a yoni nebo je k uchopení energie ženy tantrickým mistrem potřebný i průnik lingamu do yoni, přesto je každá mudra před rituálem detailně zasvěcena do všech možných kroků rituálu, tedy samozřejmě i do možné penetrace.

U tantrických rituálů jsou striktně dané pozice a také všechno související, co se při něm užívá, je opět rituální – ať už jde o svatou vodu, byliny, krystaly nebo svaté předměty z tantrických klášterů. Každá mudra je vždy předem velmi pečlivě a konkrétně poučena o veškerých podobách, které může mít tantrická liturgie, a teprve po jejím plném souhlasu vnitřním i vnějším liturgie může začít. Bez plné spolupráce mudry, tj. bez slovy vyjádřeného a současně vnitřního energetického souhlasu není možné rituál začít, protože bez plného, mistrovi energeticky i emocionálně oddaného láskyplného přístupu mudry nemůže dojít k erekci u tantrického mistra. U běžného sexu obyčejných lidí vyvolává erekci muže pouhá živočišná touha. Při tantrické liturgii ale erekci u tantrického mistra způsobuje výhradně božská energie, která se následně spojuje s energetickou podstatou mudry skrze její yoni, a to – jak již bylo řečeno – buď již dotekem nebo průnikem lingamu mistra.

Rituál samotný je velmi náročný duchovní úkon, trvající mnohdy více než hodinu. Někdy dokonce musí byt rozdělen na několik opakovaných setkání. Po takovémto tantrickém rituálu je o mudru pečováno ještě několik dní na dálku energeticky a skrze konzultace i fyzicky.

(Převzato: Šrí Barbora Durga)