LOADING

Type to search

Aktuálně Špekovník LYK

Suchá a mokrá cesta

LYK Pro 12
Share

Rozlišujeme dvě hlavní duchovní cesty: jedné se tradičně říká suchá a druhé mokrá.

Suchá cesta je cestou askeze, kdy člověk odchází do kláštera (ašrámu) nebo na poustevnu,  aby zde žil asketický život, dodržuje celibát a snaží se „umrtvit“ všechny žádosti těla i mysli a tím najít klid pro svoji duši. Vnějšími „kulisami“ suché cesty jsou pak samota, odloučenost od společnosti lidí. Ideálem je žít v přírodě, na poustevně nebo za zdmi kláštera. Takový život se opírá o striktní principy jako: žádný sex, prosté jednoduché jídlo k nasycení těla ale neprobouzející radost z jídla, prosté oblečení, modlitby a další duchovní rituály.

Mokrá cesta je tantra – tantrismus, kdy má takový usilující člověk rodinu, žije ve společenství, praktikuje sex a další „běžné“ věci, nicméně se snaží žádosti těla ovládat, ale ne se jich zbavovat jako třeba asketové. Tantrik se snaží o transformaci téhož, čeho se asketa snaží zbavit. Zatímco asketa se zbavuje svých zlozvyků a žádostí, tantrik se je snaží transformovat v něco lepšího: například hněv v lásku, smutek v radost a podobně. Pro tantrika nic není špatné ani dobré, protože takto nerozlišuje. Pro tantrika jsou vše pouze energie, které je možné transformovat. Tantrik se učí energie rozeznávat, ovládat je, pracovat s nimi a transformovat je ve stále lepší, jemnější a spirituálnější.

Guru Jára říká: „Vzhledem k tomu, že dnes už většinu moderních lidí žijících v Evropě nebo v ekonomicky vyspělých státech světa neláká asketický klášterní život (rozhodně ne trvale; možná občas na pár dní, týdnů či měsíců je to jakási romantika, ale na celý život to není příliš lákavé), je tantra a její praktikování v současné době strašlivé Kali Yugy možná jedinou nadějí – možností – záchranou  pro lidi před úplným pádem člověka do hmoty, v němž se lidé chovají jako zvířata, rvou se jako dobytek (například v supermarketech o zlevněné zboží), navzájem se zabíjejí kvůli penězům, vůdcovství ve smečce (politická moc), kvůli lepším samicím, lovištím (kariéře) a tak podobně.“

Luboš Y. Koláček