LOADING

Type to search

Slasti a strasti spirituality Suchdolská zjevení mladičké vizionářky se nelíbila úřadům

Suchdolská zjevení mladičké vizionářky se nelíbila úřadům

LYK Led 1
Share

Celý ten neobyčejný příběh, známý jako „suchdolská zjevení“, se udál poblíž obce Suchý Důl koncem 19. století. V blízkém lesíku měla dne 10. srpna 1892 své prvé vidění čtrnáctiletá Kristina Ringlová ze Suchého dolu č. p. 99, kdy tvrdila, že se jí zjevila vysoká štíhlá postava v černém, až na zem dlouhém šatě a po třikráte ji pozdravila slovy:

„Pozdrav Pán Bůh.“

Děvče se vyděsilo a uteklo domů, kde všechno vyprávělo.

Po čtrnácti dnech se nicméně zjevení opakovalo.

To už se zpráva o této události začala šířit mezi lidem – a rozšířila se bleskově. Mnoho lidí sem přicházelo, neboť chtělo být přítomno dívčinu zjevení, protože nikdo ani za mák nepochyboval o tom, že se jedná o Pannu Marii.

Přesně rok po prvním zjevení se na místě sešel velký dav, či zástup lidí a čekal, zda se Kritině ona „Panenka Marie“ zjeví znovu. Jenomže mezitím ji zatklo četnictvo a okresní hejtman nařídil, aby se lid rozešel. Mysticky naladěný dav se ale rozejít nechtěl – a lidé dokonce začali hejtmana kamenovat. Museli nastoupit četníci a lid silou rozehnat. Leckdo byl zatčen, případ se vyšetřoval a hlavní viníky soud v Hradci Králové poslal do vězení. Spolu s touto mocí světskou případ vyšetřovala též hradecká biskupská konzistoř – a nakonec údajné zjevení prohlásila za blud!

Lidem se to ale takto vysvětlit nepodařilo: už roku 1893 byla kolem lesa postavena křížová cesta, aby o dva roky později přibyla kaple, která tady ostatně stojí dodnes. Chodily sem takové davy, že podle dobových zápisů bývaly na místě tisíce lidí. Nejen světské, ale i církevní kruhy, nicméně taková shromáždění odsoudily a pak dokonce zakázaly. Jenomže zákaz nefungoval, neboť lidská víra (dle úřadů pověra) má obrovskou sílu: a tak muselo pravidelně zasahovat četnictvo, potažmo světské úřady.

Tak se dokonce stalo, dne 2. ledna 1895 dopoledne, když se tisícihlavý dav poutníků chystal k cestě do Suchého Dolu, že přímo na shromaždišti na polickém náměstí došlo k nebývale krvavé srážce civilistů s četníky. Několik nejagresivnějších poutníků četníci zatkli, a zadrželi i malou vizionářku, kterou pak bezprostředně odvezli do Broumova. Pak byli všichni společně postaveni před soud v Hradci Králové – a většinou potrestáni vězením.

Tak či onak, navzdory církevním i světským represím, měla malá mystická vizionářka celkem třiadvacet těchto vidění, jak dokládají její soukromé zápisky. Šestému vidění bylo přítomno nejméně 7000 osob, jedenáctému dokonce 10 000 lidí. K poslednímu zjevení-vidění došlo dne 8. ledna 1895.

Vizionářka Kristina sice vzhledem k úřednickým represím prožila poněkud pohnutý život: byla žalářována, onemocněla tuberkulózou… – ale nakonec se dožila vysokého věku a zemřela v Hořicích v Podkrkonoší roku 1957, načež ji pochovali na tamějším hřbitově.

Luboš Y. Koláček