LOADING

Type to search

Co mě šokovalo

Česká ženská loby nehájí práva žen?!

LYK Čvn 6
Share

Proč Česká ženská loby nehájí práva žen?!

Velkou diskusi ohledně financování a vůbec potřebnosti České ženské loby (ČŽL) vyvolal nedávno poslanec (ODS) a bývalý skokan na lyžích Jakub Janda, který prohlásil, že ony dámy především „…si z toho dělají svůj byznys.“ Janda navrhl, aby 7 miliónů z rozpočtu na rok 2018, určených pro neziskové organizace hájící rovnost žen, bylo přesunuto do mnohem potřebnějšího sportu. Přestože tento návrh nakonec neprošel, přitáhl pozornost médií i veřejnosti k otázce, zda je Česká ženská loby pro ČR a ženy v ní opravdu potřebná.

ČŽL dle svých stanov „…prosazuje zájmy všech žen bez ohledu na jejich rasu, etnický původ, zdravotní stav, sexuální orientaci, věk, náboženství či víru,“ a to v součinnosti s řadou významných lidskoprávních organizací v ČR. Přitom je ale minimálně zvláštní, že mnoha stovek členek i členů náboženské společnosti Cesta Guru Járy (CGJ), zasažených likvidační mediální kampaní, očerňující jejich právo na svobodu náboženského přesvědčení, svědomí či svobodu vlastního životního stylu a sebeurčení, se i přes jejich prosbu tahle prapodivná(?!) loby vůbec nezastala. ČŽL nechrání ani zájmy uvězněné mystičky Barbory Pláškové, která byla nelegálním zabavením pasu odtržena od svého malého kojeného dítěte, které dva a půl roku neviděla.

A co víc: posledního půl roku se zástupkyně České ženské loby (ČŽL) snaží pošpinit pověst náboženské společnosti Cesta Guru Járy (CGJ) a jejího hlavního duchovního představitele nejen v českém tisku a u vládních institucí či u neziskových organizací, ale také u ambasád různých států a dokonce u mezinárodních organizací spolupracujících s OSN. Je tedy navíc zřejmé, že svým chováním minimálně porušují základní pilíře lidských práv a principů demokratické společnosti, kdy doslova balancují na hranici trestného činu podněcování k nenávisti.

V rámci svých otevřených ataků vůči CGJ pak zástupkyně ČŽL nerespektují presumpci neviny a stále se snaží přesvědčovat veřejnost, že Guru Jára se dopustil sexuálního násilí na ženách. Podle svědectví členek i lektorek CGJ (dříve Poetrie) a jejich mužských kolegů přitom Guru Jára dával právě ženám možnost duchovně se rozvíjet a při tolik probírané tantrické léčebné liturgii (zejména tzv. „odháčkování“) často pomáhal i ženám, na kterých naopak bylo v minulosti násilí jejich okolím pácháno. Navíc tantrické léčebné liturgii předcházel vždy plný konsenzus klientek.

Pokud ČŽL na základě bulvárních informací z médií zpochybňuje souhlas žen žádajících o terapii, zpochybňuje tak snad i jejich svéprávnost?“ ptají se dnes dotčení zástupci CGJ. Ve svých prohlášeních totiž představitelky ČŽL potenciálně kriminalizují všechny členy CGJ, aniž by vůči nim byl kdy vydán jakýkoliv odsuzující rozsudek. Jen kvůli jejich vyznání očerňují plošně věřící CGJ, kteří údajně „…potlačují práva, podporují násilí, porušují zákony, působí v rozporu s ochranou veřejné morálky, pořádku, zdraví a principy lidskosti, tolerance a bezpečnosti.“

Zástupkyně ČŽL pak zcela proti základním principům svých stanov útočí na, již předtím napadené, ženy, které by loby mělo naopak chránit, když problematizují aktivity CGJ v oblasti lidských práv. Prostřednictvím ČTK, očerňujícími maily a telefonáty všem potenciálním zúčastněným tak například koncem loňského roku vyhlásily otevřený bojkot národního předkola přezkumu lidských práv OSN jen proto, že se na organizaci podílela CGJ, jež byla do celého přezkumu OSN – po svém vlastním podání podnětu k šetření – oficiálně zapojena. Svůj překvapivě pomlouvačný e-mail na ženy (i muže) sdružené v náboženské společnosti Cesta Guru Járy (CGJ) poslaly zástupkyně ČŽL také mezinárodním organizacím, které spolupracují s OSN. U těch se ale s porozuměním nesetkaly.

Luboš Y. Koláček