LOADING

Type to search

Musí zrušit zatykač na Guru Járu!

Nejnovější

Musí zrušit zatykač na Guru Járu!

LYK Říj 10
Share

Soud ať okamžitě zruší zatykač na Guru Járu, zaznělo na nedávném kongresu HDIM OBSE 2018 ve Varšavě

   „Soud by měl neprodleně rozhodnout o zrušení zatykače na Guru Járu a Barboru Pláškovou, neboť jeho prodlužování je v rozporu s judikaturou EU,“ řekl JUDr. Athanassios Pantazopoulos, expert na evropské a mezinárodní právo na nedávném kongresu Human Dimension Implementation Meeting (HDIM) pořádaném Organizací pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE), který se uskutečnil ve dnech 10.- 21. září 2018 ve Varšavě, v Polsku. (Celé znění proslovu JUDr. Athanassiose Pantazopoulose můžete číst zde).

Soud první instance ve Zlíně přesto stále trvá na prodloužení svévolného a protiprávního zadržování Guru Járy a Barbory Pláškové, kteří jsou nyní už tři a půl roku v ničivých podmínkách imigrační detenční vazby v Manile na Filipínách, a to jen díky právnímu tlaku českých úřadů.

   Odvolací soud v Olomouci bude rozhodovat o dvou hlavních duchovních náboženské skupiny Cesta Guru Járy obviněných kvůli praktikování tantrické liturgie (odháčkování) 11. října 2018.

  „Soudkyně Iveta Šperlichová ze zlínského soudu už podruhé zjevně selhala v zásadním respektování řádného soudního řízení a rovněž v plnění základních prvků spravedlivého procesu: jako je její povinnost akceptovat – byť k pouhému přezkoumání – důkazy neviny ze strany obhájců, respektovat závazky judikatury EU o neprodlužování svévolného zadržování nad 2 roky nebo její ignorování výroku předcházejícího odvolacího soudu, který nařídil řádné a důkladné vyšetření všech svědků a důkazů v tomto soudním případu,“ dodal JUDr. A. Pantazopoulos.

   První soudní verdikt byl ve Zlíně vynesen v říjnu 2014. V květnu 2015 ho zrušil v plném rozsahu odvolací Vrchní soud v Olomouci pro nedostatek důkazů a procesní pochybení a nařídil nové řádné přezkoumání případu, které se uskutečnilo znovu ve Zlíně v lednu 2018. Soudkyně I. Šperlichová ale ignorovala příkazy odvolacího soudu v Olomouci a dopustila se znovu řady pochybení, a proto i její druhý verdikt bude znovu posuzovat odvolací soud v Olomouci 11. října 2018.

Právo na spravedlivý proces dosud nebylo naplněno, což má za následek ohrožení života a další vážné důsledky nejen pro Guru Járu a Barboru Pláškovou, ale i pro ostatní členy jejich náboženské skupiny,“ připomenul JUDr. A. Pantazopoulos.

Na každoročních kongresech HDIM OBSE opakovaně důrazně upozorňuje na fakt, že trestní řízení vedené proti Guru Járovi a B. Pláškové neproběhlo v souladu s Evropskou úmluvou o lidských právech a bylo porušeno jejich právo na spravedlivý proces, také  Soteria International, mezinárodní organizace hájící lidská práva. Uvádí, že nebyla dodržena:

a) nezávislost a nestrannost soudu

b) právo na nestranné a komplexní hodnocení důkazních prostředků

c) rovnost zbraní

d) došlo k vyloučení důkazů a dalšímu nátlaku

e) porušeno bylo právo na dostatečný čas na přípravu obhajoby

Soteria International rovněž naléhavě apeluje, aby byla dodržena Zásada veřejného slyšení, která zajišťuje transparentnost trestního řízení. Veřejné slyšení je nezbytnou zásadou spravedlivého procesu..

(dao)